psycholog szczecin, psycholog

Jak pracuję

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna nie sprowadza się do leczenia zaburzeń psychicznych. Osoby, które trafiają do mojego gabinetu nie muszą spełniać kryteriów diagnostycznych. Podczas terapii zajmujemy się wspólnie takimi problemami, jak relacje w rodzinie, związki z innymi ludźmi, tożsamość seksualna, kariera zawodowa, smutek, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, czy niedostrzeganie sensu życia. Tym, co najistotniejsze jest wpływ, jaki wywierają problemy zdrowia psychicznego na życie. Zadaniem terapii nie jest szukanie patologii w zwyczajnych trudnościach, ale nauka radzenia sobie z cierpieniem w taki sposób, aby wzmocnić funkcjonowanie behawioralne i społeczne.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie różni się od pozostałych. Jako spotkanie diagnostyczne poświęcone jest problemom zgłaszającej się osoby, jej bieżącemu funkcjonowaniu, objawom, kondycji zdrowotnej, sytuacji rodzinnej i aktualnego samopoczucia. Pytania diagnostyczne mają za zadanie takie sformułowanie problemów klienta, które umożliwi dookreślenie metod pomocy. Aby opracować rzetelny plan terapii i zaplanować leczenie, muszę poznać jak najwięcej dziedzin obecnych i dawnych doświadczeń. Wspólnie określimy ogólne cele oraz formę spotkań. Ustalony kontrakt może być modyfikowany przez następnych kilka spotkań. Do jego przestrzegania zobowiązane są obie strony.  Wstępna sesja służy przede wszystkim temu, aby klient mógł stwierdzić czy moje metody pracy są dla niego odpowiednie i czy chce podjąć współpracę.


Pierwsze spotkanie może mieć charakter doraźnej pomocy w formie konsultacji psychologicznej lub być początkiem procesu terapeutycznego. Zgłoszenie na konsultację nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii.

Tel: 695-167-338

© 2014-2020  Gabinet Psychologiczny mgr Joanna Barszczewska | Psycholog Szczecin | Psychoterapia Szczecin | Psychoterapeuta Szczecin